Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта Фотофорум на Е-същност. Тези общи условия представляват Договор между Вас и Фотофорум на Е-същност, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

1. Основни понятия

Потребител е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта. Услугите на сайта включват: достъп до предоставяните през уеб браузър информационни данни на сайта; достъп до информационните данни на сайта; създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация.

2. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Фотофорум на Е-същност. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични и нетърговски цели. При добавяне на коментари, Вие се съгласявате да не публикувате рекламни съдържания, да не нарушавате добрия тон, както и да не обиждате останалите участници в дискусията.

3. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните данни и съдържание, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, от което следва гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Конфиденциалност

Фотофорум на Е-същност се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

5. Публикуване

Потребителите имат право да публикуват само съдържание, за което притежават авторски права. Недопустимо е публикуването на съдържание, противоречащо на българското законодателство, както и съдържание с порнография, насилие, расова дискриминация, религиозни и етнически вражди, търговска или служебна тайна и уронващи престижа на сайта. Недопостимо е е публикуването на рекламни банери и изображения. Публикуването на коментари към съдържанието и всички други публикации се осъществява на кирилица. Изображенията се публикуват в JPEG, JPG, PNG и GIF формат с неограниичен размер по ширина и височина, но не-по големи от 2 MB, като всяко изображение се преоразмерява автоматично до стандартните за Фотофорум на Е-същност размери.

6. Други условия

Фотофорум на Е-същност ще изтрива съдържание без да усведомява техните автори, в случай, че са нарушени Общите условия. Фотофорум на Е-същност ще ограничава достъпа на потребители до ползването на сайта, ако са нарушени, от тяхна страна, Общите условия. Фотофорум на Е-същност си запазва право да променя дизайна и функционалността на сайта, както и на предоставяните услуги, без предварително уведомяване.